Categorieën
De Fryske Marren Economie Financiën Overheid Súdwest

Zuidwest-Friesland ontvangt 17,5 miljoen uit Den Haag met Regiodeal

Het Rijk heeft besloten om de regio Zuidwest-Friesland een Regiodeal toe te kennen van € 17,5 miljoen.

Met dit bedrag wordt de komende jaren geïnvesteerd in Zuidwest-Friesland. Gemeente De Fryske Marren, gemeente Súdwest-Fryslân, Wetterskip Fryslân en Provinsje Fryslân, geven aan blij te zijn met dit bedrag.

De Regiodeal is bedoeld om, in samenwerking met het Rijk, de ‘brede welvaart’ in de regio te verbeteren. Deze ‘brede welvaart’ heeft betrekking op de kwaliteit van leven, wonen en werken van de inwoners van de regio. Dit verhaal is gebaseerd op vier pijlers: voorzieningen, leefomgeving, economie en mienskip.