Categorieën
Economie Súdwest

SWF verwacht aanleg Hemmen III halverwege 2023

De zeven inschrijvers voor een zichtlocatie op de Hemmen III mogen begin oktober de concept contracten verwachten. Na ondertekening kunnen de bedrijven aan de slag met de aanvraag van de Omgevingsvergunning. Daarnaast zet de gemeente de eerste stappen in de voorbereiding van fase 2 van de Hemmen III.

Súdwest-Fryslân had verwacht de optieovereenkomsten in mei dit jaar al te versturen. Onvoorziene, externe ontwikkelingen, zoals een overbelast energienetwerk en het opduiken van de grote modderkruiper zorgden voor vertraging.

Tijdelijke energie-aansluiting ter overbrugging energietekort

Het overbelaste energienetwerk blijft wel een punt van aandacht. Súdwest-Fryslân onderhoudt hierover nauw contact met leverancier Liander. Het energiebedrijf heeft aangegeven in het 3de kwartaal van 2024 de bedrijven te kunnen voorzien van een elektra-aansluiting.

Maatregelen duurzaamheid zodra energienetwerk het toelaat

Door de beperking op het energienetwerk is het ook niet mogelijk om energie terug te leveren. Dit was een belangrijk onderdeel van de toewijzing van de kavels. De gemeente heeft bij de toewijzing van de bedrijfskavels gebruik gemaakt van een menukaart duurzaamheid. Een onderdeel van de menukaart is het terugleveren van energie. Hier hebben alle inschrijvers punten op gescoord.

Voorbereiding fase 2 Hemmen III in gang gezet

Súdwest-Fryslân verwacht richting het einde van het jaar zekerheid over de invulling van de zichtlocaties op de Hemmen III. Ondertussen is Súdwest-Fryslân ook al bezig met de tweede fase van de ontwikkeling van het bedrijventerrein. Op dit moment is de gemeente bezig met het voorbereiden van de uitgifte van de overige kavels. In totaal gaat het om nog eens 12,5 ha.