Categorieën
Europa Fryslân Politiek

Friesland maakt Europaverkiezingen lokaal

‘Driekwart van de regels met impact voor decentrale overheden heeft een Brusselse oorsprong.

(tekst: Simon Trommel op BinnenlandsBestuur.nl)

De gemeente Opsterland en de provincie Friesland maken de Europese verkiezingen lokaal. De Friezen vinden dat de Europese verkiezingen ook de burger aangaan en halen daarom alles uit de kast om die burger er bij te betrekken. Verkiezingsdebatten zijn er lokaal niet of nauwelijks. ´En als ze er al zijn, zijn ze ver weg in Utrecht of Brussel´, zegt initiatiefnemer Rob Jonkman, wethouder van de gemeente Opsterland en lid van het Europees Comité van de Regio´s, het adviesorgaan van lokale en regionale overheden in Brussel.

Dichter bij elkaar

De debatten die er zijn, worden vaak georganiseerd door specialisten. In Den Bosch is een debat over voedsel, door FoodNL. Ook de waterschappen organiseren een debat voor deskundigen. Het debat in Friesland, op 6 mei in Gorredijk, moet volgens Jonkman helpen om de burger en de EU dichter bij elkaar te brengen.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/friesland-maakt-europese-verkiezingen-lokaal