Categorieën
Súdwest

Súdwest-Fryslân investeert 4 miljoen in kapitaalgoederen

In 2024 investeert de gemeente Súdwest-Fryslân in renovaties en vervangingen van steigers, kades en wegen. Voorgaande jaren was dit 3 miljoen. Vanaf 2024 is dit verhoogd naar 4 miljoen vanwege stijgende kosten en omdat de levensduur van veel objecten nu vraagt om onderhoud.

De gemeente maakt gebruik van een beheersysteem en recente inspectieresultaten om een juiste planningslijst te maken voor de komende jaren. Voor 2024 staan de steiger Houkeslootpromenade en een aantal wegen in Tinga in Sneek, de kade van eiland Gouden Bodem in Heeg, de kades Grote en Kleine Dijlakker in Bolsward, de Sytzamaweg in Arum, de Dorpsstraat in Exmorra en de Julianastraat in IJlst op de planning. Bij een aantal renovaties is in 2023 al een eerste deel aangepakt.

In 2024 en 2025 wordt het tweede deel aangepakt. Bij werkzaamheden aan de weg wordt gelijktijdig de samenwerking gezocht met nutspartijen in verband met eventuele nieuwe aanleg van nieuwe kabels en leidingen.