Categorieën
Fryslân Geschiedenis Weer

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (8)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf.

Nummer 8

Februarius 1825

Februarius 12: Nu komen wij Vriesland genaderd. Als Lemmer dat den 2den Zeedijk ten Oosten Lemmer op 2 plaatsen was doorgebroken, en ten Westen op één plaats. En was het water 7 voet boven peil gerezen, waardoor het dorp geheel onderliep en vele huizen vernield werden, of beschadigd. Gelukkig wist men van geen ongelukken van menschen. Doch de berichten uit Follega, Oosterzee, Echten en Delfstrahuizen waren treurig, de meeste boeren hadden hun vee geheel of gedeeltelijk verloren. Ook in de veenderijen was de schade groot.

Heerenveen, dat in vele huizen het water 3, 4 à 5 voet hoog was geweest, en velen gevlugt waren en dagelijks kwamen, waardoor de Doopgezinde kerk en de school tot wijkplaatsen waren. Van St-Jansga en Wolvega waren de berichten treurig, dat verscheidene menschen en veel vee waren verongelukt.

Tekstfragment van pagina 3.

De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. Boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Bewerkt door L.J. de Jong. Tweede druk, 1999. Drukkerij De Jong, Aldeboarn – 1998.