Categorieën
Dieren Foto's Natuur en milieu Súdwest Workum

GRASPIEPER OP DE WORKUMERWAARD

Fotografe Clara Walstra presenteert een graspieper op de Workumerwaard, die ze een van de afgelopen dagen voor de lens kreeg.

De graspieper ‘heeft geen opvallende kenmerken, maar roep en zang zijn karakteristiek. Broedt in allerlei open landschappen, het talrijkst in open duinen. Hij is daar een belangrijke waardvogel voor de koekoek. Is als broedvogel sterk achteruitgegaan, vooral in grasland, maar trekt nog wel talrijk door, vooral in april en oktober. Schaarser in de winter’, aldus de
Vogelbescherming. (https://www.vogelbescherming.nl/ontdek-vogels/kennis-over-vogels/vogelgids/vogel/Graspieper?)

WD