Categorieën
Boeken Commentaar Politiek Sociaal

Sterk sociaal werk = politiserend sociaal werk

Sociaal werk overstijgt alleen al in naam het individu. Werken in de samenleving – in ‘het sociale’ – zit het sociaal werk in het DNA. Het heeft zowel het individu, groepen in de samenleving als die samenleving zélf tot doel. De poging om de situatie van het individu te verbeteren, gaat hand in hand met de noodzaak om te onderzoeken of er structurele maatregelen voor maatschappelijk kwetsbare groepen genomen kunnen worden. (bron: Sociale Vraagstukken)

Leest u verder op: https://www.socialevraagstukken.nl/column/sterk-sociaal-werk-politiserend-sociaal-werk/