Categorieën
Nederland Politiek

Nieuwe socialistische partij in aantocht

Op zondag 25 september 2022 werd in Utrecht gediscussieerd over de oprichting van een nieuwe linkse partij: De Socialisten. In een verstrekt persbericht stelt de op te richten partij dat de SP zich keerde tegen kritiek van ROOD, de eigen jongerenorganisatie, partijkaders in Utrecht en Rotterdam en uit de SP werden gezet. Uit deze kringen komen De Socialisten voort.

Op de bijeenkomst in Utrecht werd gedebatteerd over een politiek startdocument en organisatiemodel van De Socialisten. Er werd ‘besloten tot het toewerken naar een nieuwe socialistische partij en een volgende conferentie voor de zomer van 2023’. Centrale gedachte is dat de partij streeft naar een ‘socialistische samenleving, waarin werknemers en gekozen organen zeggenschap hebben over de economie’.

De nieuwe partij ziet in Europa meer kansen voor het socialisme en ambieert geen sektarische situatie aan de linkerkant van het politieke spectrum. Uiteraard zoeken De Socialisten verbinding met andere linkse partijen, vakbeweging en milieuorganisaties.

Het gekozen voorlopig bestuur wordt voorlopig gevormd door Michel Eggermont (voorzitter van De Socialisten, tevens provinciale statenlid in Utrecht ) en Erik Meijer (oud-lid van Europees Parlement en Eerste Kamer).