Categorieën
Politiek Sneek Verkeer

Invitatie college SWF inloopbijeenkomst over verkeersaanpassingen in o.a. Noorderhoek

Het college van de gemeente Súdwest-Fryslân heeft bewoners van de Noorderhoek, Goeman Borgesiuslaan en Berkenlaan uitgenodigd voor een inloopbijeenkomst op zaterdag 9 maart, die duurt van 11.00 uur tot 14.00 uur en wordt gehouden in basisschool Master Amiko aan de Jancko Douwamastraat 33 in Sneek.

In dit treffen worden ze op de hoogte gebracht van verkeersaanpassingen langs genoemd traject in het kader van de autoluwe pilot. Het betreft wijzigingen van de maximumsnelheid naar 30 km per uur en dat alle wegen van rechts voorrang krijgen.

Het college, onder wie verantwoordelijk PvdA-wethouder Rietman, wil de voorgenomen wijzigingen per 1 mei invoeren.

De gegevens van de geadresseerde en van twee betrokken ambtenaren in bijgaande brief zijn weggewist uit hoofde van privacy.

WD