Categorieën
Ethiek Overheid Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Grote zorgen om grensoverschrijdend gedrag op ministerie VWS

Vakbond roept ambtenaren die hulp nodig hebben op zich te melden

(tekst: Arjan de Boer, persbericht op FNV.nl)

De FNV maakt zich grote zorgen over de onveilige werksfeer en het grote aantal gevallen van grensoverschrijdend gedrag op het ministerie van VWS. Na een aantal alarmerende klachten heeft de bond een verkennend onderzoek uitgezet om te achterhalen of de klachten op zichzelf stonden of dat er sprake was van een breder probleem. Dat laatste bleek het geval. Ook werd duidelijk dat de klachten zich concentreren rondom drie onderdelen van VWS.

‘We zijn ons bij de bond kapot geschrokken van de meldingen die we kregen. Kennelijk is er bij VWS een werksfeer ontstaan die giftig is en die hele negatieve consequenties heeft voor de ambtenaren die er werken. We hebben dit kenbaar gemaakt bij de top van het ministerie en de enige uitkomst kan zijn dat er onmiddellijk ingegrepen wordt,’ zegt vicevoorzitter Kitty Jong van de FNV.

Bredere peiling bij VWS na klachten

Uit het verkennend FNV-onderzoek naar aanleiding van binnengekomen meldingen bleek dat ongeveer 71% van de klachten te maken had met leidinggevenden die zich misdroegen en die elkaar onderling de hand boven het hoofd houden. Maar liefst 94% van de ambtenaren voelt zich niet ondersteund door de organisatie na het ervaren van grensoverschrijdend gedrag. Ook blijkt dat een relatief hoog percentage van de ambtenaren hierdoor rondliep met gedachten aan zelfdoding. Dat percentage lag veel (bijna 5x) hoger dan in een eerder (landelijk) onderzoek van de FNV.

Snel en doeltreffend ingrijpend noodzakelijk

De FNV heeft na de uitkomsten direct contact gezocht met de top van het ministerie die aangaf nog voor de kerst actie te willen ondernemen, ondermeer door een breder onderzoek uit te zetten. Toch is de vakbond er niet gerust op zegt bestuurder Tanja Schrijver: ‘Wij vragen de leiding van het ministerie om snel en vooral doeltreffende maatregelen te nemen. Bescherming van en hulp aan mensen die nu met suïcidale gedachten rondlopen moet nu de hoogste prioriteit krijgen. Daarnaast het bevriezen van ontslagprocedures waar mensen in verwikkeld zijn na het doen van een melding. Het is tijd om actief korte metten te maken met de onveilige werksfeer bij VWS.’

Kitty Jong: ‘Het is onbegrijpelijk dat er ontslag dreigt voor degenen die lijden onder intimidatie en pestgedrag en dat de betrokken leidinggevenden er niet gewoon uitgegooid worden. Het wordt tijd dat de bescherming van de mensen op de werkvloer voorrang krijgt boven het steeds maar weer beschermen van hun leidinggevenden. Juist de mensen op de werkvloer zijn keihard nodig om de samenleving draaiende te houden. Ze verdienen niet alleen een plezierige werkomgeving maar vooral een veilige, dat is een basisvoorwaarde waar nu niet aan wordt voldaan.’

Ambtenaren kunnen zich melden

De FNV heeft een aantal voorstellen gedaan om het tij te keren. Onderdelen daarvan zijn het direct aanspreken van leidinggevenden die de angstcultuur in stand houden, een extern onafhankelijk onderzoek naar eerder gemelde incidenten en een concreet plan van aanpak. Voor de vakbond staat het belang en geestelijk welzijn van de mensen op de werkvloer voorop. Ze moeten er op kunnen vertrouwen dat hun werkgever hen beschermt tegen deze giftige werkcultuur. De FNV roept ambtenaren van VWS die problemen ervaren op om contact te zoeken via het heropende onderzoek en berichtgeving vanuit de vakbond in de gaten te houden.

Raadpleegt u eventueel ook: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/2024/12/fnv-grote-zorgen-over-grensoverschrijdend-gedrag-b