Categorieën
Boeken Fryslân Geschiedenis Landbouw

‘De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855’ (1)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf.

De dagboeken omvatten een breed spectrum aan onderwerpen, zoals het reilen en zeilen van het boerenleven, de gang van zaken in Oldeboorn en de gemeente Utingeradeel en Fryslân, et cetera.

Toen ik in 1999 de uitgave met de daarin vele geselecteerde dagboekfragmenten onder ogen kreeg, was ik onder de indruk. Het boek leest als een trein en vormt een interessante historische bron.

Geregeld ga ik fragmenten van uit de dagboeken van De Jong op deze site weergeven.

Hierbij nummer 1:
– 1825 –
In den winter van 1823 of 1824 hadden wij meest altoos zagt weer en bijna geen vorst of sneeuw, geen stormen of watervloeden. Zijnde de opvolgende zomer van 1824 redelijk droog en warm. Hierop kregen wij veelvuldigen regen, waarop wij het water vroeg hoog kregen en stonden de meeste buitenlanden om en zelfs voor Allerheiligen onder water. De regen gestadig aanhoudende en de bijkomende harde winden in November en December maakten dat alles spoedig onder water geraakte zoo dat de meeste boeren hunne polders geheel onder water hadden.

Tekstfragment van pagina 1.

De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. Boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Bewerkt door L.J. de Jong. Tweede druk, 1999. Drukkerij De Jong, Aldeboarn – 1998.

Wiebe Dooper