Categorieën
Politiek Súdwest Wonen

Meer betaalbare woningen in nieuwbouwplan Koepoort Stavoren

Er is een sterke behoefte aan nieuwe woningen in Stavoren, met name voor starters en ouderen. Een belangrijk uitgangspunt voor Stavers Belang is dat de woningen betaalbaar zijn. Gemeente Súdwest-Fryslân is hierover al lange tijd in gesprek met Stavers Belang en de ontwikkelaar en heeft naar aanleiding van de wensen meer bouwmogelijkheden in het bestemmingsplan opgenomen: 54% van de woningen valt nu onder de categorie ‘betaalbare koop’, aldus de gemeente.

Betaalbare woningen

Samen met de projectontwikkelaar probeert de gemeente tegemoet te komen aan de wensen van Stavers Belang om de prijzen zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door met andere oplossingen te komen, zoals een prijskorting bij casco oplevering en een aangepaste prijs voor kopers die zich in de eerste drie maanden melden. Met deze tegemoetkoming valt 54% van de woningen in de categorie ‘betaalbare koop’ uit de Woondeal. Dat zijn woningen tot een prijs van € 355.000,-, vrij op naam. Er komen nu 10 woningen in de prijsklasse € 250.000,- en bij voldoende vraag kunnen hier nog 4 grotere rijwoningen voor een prijs van € 275.000,- aan worden toegevoegd. De mogelijkheid van 4 seniorenwoningen in de prijsklasse € 295.000,- was al in de plannen opgenomen. De prijzen zijn vrij op naam.

37 woningen

Om aan de wensen van betaalbare woningen te kunnen voldoen bestaat het plan nu uit maximaal 37 woningen waarvan 11 vrijstaande woningen, 4 seniorenwoningen, 4 appartementen, 10 rijwoningen en 8 twee-onder-één-kap woningen. Hoeveel rijwoningen en twee-onder-één-kap woningen er uiteindelijk worden gebouwd, is afhankelijk van de vraag. Die ruimte is in het plan opgenomen. De doelgroepen zijn starters, ouderen en doorstromers, groepen waarbij de woningnood hoog is.

Het aangepaste bestemmingsplan gaat het college voorleggen aan de gemeenteraad. Als de gemeenteraad akkoord gaat, kan na de zomer gestart worden met het bouwrijp maken van de grond.