Categorieën
Fryslân Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu

Uit de dagboeken van boer Lieuwe Jans (2)

De in 1798 geboren Lieuwe Jans de Jong was boer in het buurtschap Poppenhuizen bij Oldeboorn. Hij hield dertig jaar lang dagboeken bij. De Jong begon te schrijven in 1825, toen de grote watersnoodramp plaatsvond, en stopte in 1855, het jaar dat hij stierf.

Nummer 2

Januaris 1825

Januaris 1: Nieuwjaarszaterdag. In stede van gewone Nieuwjaarswenschen was het nu: ‘O! Wat is het wetter boetengewone hoeeg. ‘t het nog nooit za hoeeg west bij ús wytten’.

Januaris 4: Zeer harde wind. Noord-Noord-West. Buijig, waarop wij hier ten Noorden van Oldeboorn het water zeer hoog kregen als het ooit een mensch gezien had, en liep het aan de Oost- en Zuidkant van ons dorp over de polderdijken heen hetgeen velen menschen een tegennatuurlijke zaak was, al hebbben laastgemelden alsdan het buitenwater laag. Velen kregen het in de huizen en schuuren en konden in den binnenlanden zeilen over den landen en velen dijken heen.

Tekstfragment van pagina 1.

De dagboeken van Lieuwe Jans de Jong 1825-1855. Boer te Poppenhuizen onder Oldeboorn. Bewerkt door L.J. de Jong. Tweede druk, 1999. Drukkerij De Jong, Aldeboarn – 1998.

WD