Categorieën
Columns Politiek Sneek Súdwest Verkeer

VERSCHUIFT VERENIGD ONDERNEMEND SNEEK TEN AANZIEN VAN ‘AUTOLUW’?

Verenigd Ondernemend Sneek (VOS) speelt een belangrijke rol in het proces van de autoluwe proef in Sneek. De meer negatieve dan positieve gevolgen van de verkeerspilot zullen ongetwijfeld zijn doorgedrongen tot het bestuur van de VOS, waar Sibold Jellema (Rooth-directeur) de voorzittershamer hanteert.

Allereerst treft de autoluwe proef de goede naam van de waterstad en de koopstad Sneek: een imago dat in de vorige eeuw zorgvuldig is opgebouwd. Daarnaast geeft sluipverkeer overlast voor delen in het centrum, Noorderhoek, Noordoosthoek en Sperkhem. En nogal wat winkeliers verliezen klanten met als logisch gevolg: omzetverlies.

BREKT.NL spreekt wekelijks met vijftien tot twintig ondernemers in de Waterpoortstad. Herhaaldelijk wordt gezegd dat met name de zorgen omtrent het afsluiten van de Prins Hendrikkade bij het VOS-bestuur goed bekend zijn. Ook valt uit de gesprekken af te leiden dat een groepje winkeliers, dat aanvankelijk gematigd positief staat tegenover de autoluwe proef, momenteel een min of meer gematigde negatieve stellingname heeft.

Verkeersbegeleiders zitten in de auto aan de Prins Hendrikkade en (bijna) op het Visplein in Sneek. © BREKT.NL

Veranderende opinievorming kan ook verantwoordelijk wethouder Rietman niet ontgaan. Vooralsnog blijft hij de nadruk leggen op data. Of de uitkomsten van tellingen opwegen tegen het gaande en nog komende reputatieverlies van de Waterpoortstad is een kernvraag.

Hoe dan ook, de druk op het college van Súdwest omtrent de autoluwe proef blijft doorgaan.

Wiebe Dooper