Categorieën
Energie Natuur en milieu Nederland Onderzoek

Energieverbruik per inwoner terug op niveau van 1970

(tekst: CBS)

In 2022 is het totale energieverbruik in Nederland, omgerekend per inwoner, verder gedaald naar 154 gigajoule. Daarmee is het verbruik ongeveer terug op het niveau van 1970, maar nog altijd 11 keer hoger dan in 1800. Nederland was in 2022 voor 77 procent afhankelijk van energie uit het buitenland. Dat is sinds het openen van de Staatsmijnen in Limburg in 1906 niet meer zo hoog geweest. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers, gepubliceerd in het artikel ‘Ruim 200 jaar energieverbruik in Nederland’ in de reeks Statistische Trends.

Het energieverbruik per inwoner was het hoogst tussen 1995 en 2010, en daalt sinds 2013. Deze daling hangt samen met het energiezuiniger worden van woningen en auto’s. Ook de mildere winters spelen een rol. In 2022, het jaar van de Russische inval in Oekraïne, viel het verbruik per inwoner (154 GJ per inwoner) zelfs terug tot het niveau van 1970, vooral vanwege dalend aardgasverbruik. Het huidige verbruik per inwoner is nog wel 11 keer hoger dan in 1800, toen was dit ongeveer 14 GJ.

Groei energieverbruik door fossiele brandstoffen

Tussen 1960 en 1973 steeg het energieverbruik in alle sectoren van de economie explosief door het gebruik van de fossiele brandstoffen aardolie en aardgas. In 1960 was het totale verbruik in Nederland ruim 900 petajoule (PJ), in 1973 was dit opgelopen tot 2600 PJ. Na 1973 stokte de groei van het energieverbruik vanwege de eerste oliecrisis. Deze leidde tot een economische recessie en er kwam aandacht voor energiebesparing, zoals het isoleren van woningen, de autoloze zondagen en maatregelen in de industrie. Na tientallen jaren van gestage groei bereikte het energieverbruik in 2010 een historisch hoogtepunt van 3470 PJ. Vanaf 2013 daalde het energieverbruik, ondanks de bevolkingsgroei.

Tot 2018 was meer dan 90 procent van de verbruikte energie in Nederland afkomstig van fossiele brandstoffen. In 2022 was dit 83 procent.

Afhankelijkheid van buitenland toegenomen

Doordat er minder aardgas werd gewonnen in Groningen is er vanaf 2015 meer aardgas ingevoerd uit het buitenland. Hierdoor liep de afhankelijkheid van energie uit het buitenland op tot 77 procent in 2022. Nederland was al sterk afhankelijk van de invoer van steenkool en aardolie, en ook biomassa komt voor een deel uit het buitenland. Dankzij het eigen aardgas was Nederland lang relatief onafhankelijk van het buitenland. Sinds de opening van de Staatsmijnen in Limburg in 1906 is de afhankelijkheid van het buitenland niet meer zo hoog geweest als in 2022.

Leest u het artikel met overzichten via:
Energieverbruik per inwoner terug op niveau van 1970 (cbs.nl)