Categorieën
Bolsward Commentaar Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Workum

Eind 2021 geeft CdK Arno Brok de aanzet tot het vertrek van gemeentesecretaris Pieter Zondervan in Súdwest; burgemeester Jannewietske de Vries wordt blijkbaar gepasseerd en mist dus gezag

Twee jaar geleden is het op maandag 31 januari 2022 formeel de laatste werkdag van gemeentesecretaris Pieter Zondervan in de gemeente Súdwest-Fryslân. Hij is gedwongen op te stappen vanwege het wegpesten van ambtenaren. Burgemeester Jannewietske de Vries staat dat allemaal toe. Het is niemand minder dan Commissaris der Koning Arno Brok die het vertrek van Zondervan in gang zet, die vervolgens aan de slag kan als leidinggevende van het Frysk Programma Landelijk Gebied Provinsje Fryslân. Een nette deal van CdK Brok, waar Zondervan voor de buitenwacht mee uit de voeten kan. Door de kwestie is De Vries een burgemeester zonder autoriteit.

Artikelen Súdwest op Liwwadders

Een journalistiek team van Liwwadders.nl publiceert in 2020 en 2021 diverse artikelen over de politieke en ambtelijke cultuur van Súdwest-Fryslân. Eind maart 2022 verschijnt een publicatie over het kwalijke optreden van Zondervan. Er is een duidelijk onderscheid tussen het werken onder gemeentesecretaris Johan Krul (2011-2015) en diens opvolger Zondervan (2015-2022), aldus een voormalig ambtenaar. De bron vermeldt dat er tijdens Krul een zekere sfeer van openheid is. Met het aantreden van Zondervan behoort dat tot het verleden.

Via onderstaande link kunt u het artikel lezen over het wegpesten van ambtenaren door gemeentesecretaris Zondervan in Súdwest-Fryslan: https://www.liwwadders.nl/gemeente-sudwest-fryslan-bedreiging-lichamelijk-geweld-intimidatie-en-gedwongen-ontslagen/

Burgemeester Jannewietske de Vries ontvangt een certificaat van twee professionals van Necker van Naem. © SWF

Brief van het college aan raad en medewerkers SWF

Enkele dagen na het artikel stuurt burgemeester Jannewietske de Vries namens het college een brief naar de raad en medewerkers van de gemeente.

In het artikel staan ‘feitelijke onjuistheden, suggestieve opmerkingen en anonieme verdachtmakingen. Het is lastig om je hiertegen adequaat te verdedigen, vooral omdat het betreffende mediaforum de journalistieke mores niet in acht neemt. Het is naar en schadelijk als de directie en door anonieme bronnen in een kwaad daglicht wordt gesteld en beticht wordt van onwelgevallig gedrag, zonder dat daarvoor bewijzen aan ten grondslag liggen.’

Burgemeester De Vries en wethouders zitten er compleet naast. Er is zorgvuldig met ambtenaren gesproken en genoteerde uitlatingen zijn ter controle voorgelegd. Het optreden van Zondervan is feitelijk aangetoond op basis van erkende journalistieke uitgangspunten.

Een voormalig hoog ambtenaar uit de Marktstraat stelt ‘dat het een goede zaak is dat de journalistiek zaken van de gemeentelijke organisatie grondig onderzoekt. Als er bijvoorbeeld ambtenaren beschadigd zijn door een bepaalde ingezette koers, kan dat natuurlijk niet.’

Ambtelijk Súdwest na Zondervan

In de zomer van 2022 staat Kristiaan Strijker klaar om Zondervan op te volgens als gemeentesecretaris. En begin 2023 wordt de ambtelijke directie gecompleteerd door Rixt Smit, Wietske Sikkes en Fenna Pols.

De ambtelijke directie van SWF, v.l.n.r. Rixt Smit, Kristiaan Strijker, Wietske Sikkes en Fenna Pols.

Een groepje bekenden van Zondervan verlaat in 2023 Súdwest. Allereerst is dat in het voorjaar Griet Heeg. Enkele maanden later gevolgd door Dirkje de Vries, manager communicatie. Anita Modderman, gestart in het Sociaal Domein, daarna een overstap gemaakt naar HR en geëindigd als interim manager, houdt in het najaar voor gezien. Haar collega Lidewij Gerner, in 2021-2023 actief als manager bij HR, vertrekt ook.

Genoemde en nog meer personeelswisselingen binnen – met name – de afdelingen HR en communicatie verhogen niet de werkmotivatie van blijvende ambtenaren. Net als andere gemeenten vraagt Súdwest geregeld nieuw ambtelijk personeel. Vacatures ontstaan onder meer door het vertrek van personeel naar andere Friese gemeenten, zoals Harlingen. Ook komen vanuit andere gemeenten mensen in Súdwest werken.

Tenslotte

Door het optreden van Zondervan krijgt de ambtelijke organisatie een knauw. En het is Zondervan zelf die binnen het ambtelijk circuit vertelt dat dat hij niet mocht blijven van CdK Brok. Maar deze kon onmogelijk naast Zondervan ook niet nog eens De Vries laten sneuvelen. Zij heeft het wegpesten van ambtenaren wel laten gebeuren en daarmee aangetoond een zwak burgemeester te zijn.

De gemeente Súdwest-Fryslân heeft het niet getroffen met burgemeester De Vries, maar zij vermoedelijk wel met zichzelf.  

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Brief van burgemeester De Vries namens het college van SWF, aan de gemeenteraad en medewerkers, eind maart/begin april 2021.

Mededelingen van voormalig ambtenaren gemeente Súdwest-Fryslân.