Categorieën
Commentaar Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Súdwest

Anita Modderman weg bij Súdwest-Fryslân en Griet Heeg naar NOP

Gemeentesecetaris Kristiaan Strijker, aangesteld in augustus 2022, drukt in 2023 zijn stempel verder op de ambtelijke organisatie van Súdwest-Fryslân. Er verlaten dit lopend jaar diverse belangrijke ambtenaren de gemeentelijke gelederen. Zo is de vertrekkende Anita Modderman vanaf december 2023 in dienst als manager bij het Cosis Expertisecentrum in Groningen.

Anita Modderman en Lidewij Gerner

‘Na ruim 11 jaar ga ik Súdwest-Fryslân verlaten. Tjonge, dat is nogal wat, in al die jaren voelde ik mij erg verbonden met deze mooie gemeente. Gestart in het Sociaal Domein, daarna een overstap gemaakt naar HR en geëindigd als interim manager. Zoveel gedaan, ervaren en beleefd en dat in samenwerking met zoveel fijne collega’s!’, schrijft Anita Modderman op Linkedin.

Modderman is onder toeziend oog van voormalig gemeentesecretaris Pieter Zondervan (september 2015-januari 2022) betrokken bij het wegpesten van ambtenaren op diverse afdelingen van Súdwest-Fryslân.

Ook Moddermans collega Lidewij Gerner, in 2021-2023 actief als manager bij HR, verlaat dit jaar Súdwest.

De ambtelijke directie van Súdwest, v.l.n.r. Rixt Smit, Kristiaan Strijker, Wietske Sikkes en Fenna Pols.

Griet Heeg

Griet Heeg, voormalig topambtenaar in Súdwest, krijgt onlangs een nieuwe betrekking in de gemeente Noordoostpolder. ‘Nieuwe uitdaging in een nieuwe omgeving, hoe leuk is dat! Eén warm welkom gehad in Emmeloord’, schrijft Heeg.

In het voorjaar van 2023 vertrekt ze uit de ambtelijke gelederen aan de Marktstraat. In het najaar van 2022 schrijft Heeg daarover: ‘Ik neem dan ontslag om vervolgens eerst een jaartje tijd en ruimte te nemen voor mezelf. Tijd om na te denken wat ik daarna wil gaan doen’. In tegenstelling tot wat Heeg beweert, neemt ze ongeveer negen maanden rust.

In 2018 wordt Heeg door toenmalig gemeentesecretaris Pieter Zondervan, zonder sollicitatieprocedure, benoemd tot mededirecteur van de gemeentelijke organisatie. Intern wordt hier verbaasd tegenaan gekeken.

Opvallend is dat burgemeester Jannewietske de Vries deze vorm van nepotisme – want Zondervan en Heeg onderhouden al jarenlang uitstekende vriendschappelijke banden – op haar beloop laat. Het illustreert de besluiteloosheid van De Vries inzake ethische en netelige kwesties.

Sneeker Marktstraat in of rondom 1918. Het bestuurscentrum van Súdwest is hier nu gevestigd. Met dank aan Dirk van der Meer voor de fotobewerking.

Dirkje de Vries

Op maandag 3 juli 2023 kondigt Dirkje de Vries op LinkedIn aan dat ze weggaat als manager communicatie bij de gemeente Súdwest-Fryslân. ‘En echt, het is een prachtbaan met een geweldig team!’, schrijft ze. Opvallend is dat De Vries niet elders een baan heeft, maar voor zichzelf begint in deze lastige tijd.

In het laatste jaar van De Vries gaan er nogal wat gemeentelijke persberichten van onvoldoende niveau uit. Hoewel zij daarbij betrokken is, is ze formeel niet verantwoordelijk. Dat is het college en met name burgemeester Jannewietske de Vries die de portefeuille communicatie onder zich heeft. Gelukkig zijn de persberichten van Súdwest-Fryslân na de afgelopen zomer van een iets hoger gehalte.

PvdA-wethouder Michel Rietman is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van Súdwest.

Tenslotte

Genoemde en nog meer personeelswisselingen binnen – met name – de afdelingen HR en communicatie hebben de werkmotivatie van blijvende ambtenaren niet verhoogd. Dat blijft een aanhoudende zorg voor gemeentesecretaris Kristiaan Strijker en zijn mededirecteuren Wietske Sikkes, Fenna Pols en Rixt Smit.

Op basis van zijn staat van dienst dient de rol van Michel Rietman, verantwoordelijk wethouder bedrijfsvoering, ten aanzien van ambtelijk personeel niet te worden overschat.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

(23) Anita Modderman | LinkedIn https://nl.linkedin.com/in/lidewijgerner?trk=public_post_feed-actor-name)
(23) Griet Heeg | LinkedIn
https://www.brekt.nl/griet-heeg-vertrekt-uit-ambtelijke-top-sudwest
https://www.brekt.nl/dirkje-de-vries-vertrekt-als-manager-communicatie-bij-sudwest-fryslan/

Eerder verscheen: