Categorieën
Boeken Ethiek Politiek Politieke en ambtelijke cultuur

‘Bij de overheid draait het om macht’

Programmadirecteur Dialoog & Ethiek bij de rijksoverheid Erik Pool pleit voor een vergelijkbaar programma bij gemeenten.

De partijpolitieke dynamiek is (te) ver doorgedrongen in de ambtenarij. Ambtenaren zouden zich daar met hand en tand tegen moeten verzetten, vindt programmadirecteur Dialoog & Ethiek bij de rijksoverheid Erik Pool. ‘Er zit een grens aan het primaat van de politiek.’

Tjeenk Willink

Topambtenaar Erik Pool (62) spreekt in het najaar van 2020 voor het eerst van zijn leven de eminence grise van het staatsrecht Herman Tjeenk Willink. Pool is bezig met zijn boek Macht en moed. De directeur Participatie bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laat zich ontvallen dat het ‘toch heel normaal is dat je als ambtenaar loyaal bent aan de minister?’ Dat lijkt hem tamelijk evident. Hij hoort het overal om zich heen.

Leest u verder via: https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-organisatie/wie-de-macht-tegenspreekt-heeft-moed-nodig