Categorieën
Commentaar Fryslân Politiek

AVINE FOKKENS: EEN DAPPERE VVD-POLITICA

Onder aanvoering van lijsttrekker Avine Fokkens viel de VVD in Fryslân terug van vier naar drie zetels in de Provinciale Staten. Met dit aantal is eventuele deelname aan een nieuw college van Gedeputeerde Staten mogelijk, aldus Fokkens op Omrop Fryslân.

Fokkens heeft het lef zich uit te spreken over de positie van het kabinet, die ze niet meer houdbaar acht. ‘Nu stoïcijns doordenderen lijkt mij niet goed.’ Ze wijst op het verlies van alle vier regeringspartijen bij de Statenverkiezingen, waaronder de VVD die in de Eerste Kamer tien zetels overhoudt en dat waren er twaalf.

Er heeft een politieke aardverschuiving plaatsgevonden, aldus Fokkens.
In haar ogen zijn er meer knellende vraagstukken dan alleen de stikstofsores. Ze wijst op ‘een grote onvrede’. En: ‘De kloof tussen Randstad en periferie wordt steeds groter, daar moeten we wel wat mee doen. De VVD-politica toont hiermee gevoel voor de maatschappelijke werkelijkheid.

Premier Rutte, of Meester Mark, vindt dat zijn kabinet door kan blijven regeren. Hij denkt elk willekeurig konijn uit zijn politieke hoge hoed te kunnen toveren.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron

https://www.omropfryslan.nl/nl/nieuws/1199920/vvd-lijsttrekker-fokkens-roept-kabinet-op-ik-zou-er-consequenties-aan-verbinden