Categorieën
Europa Politiek

21 politieke partijen bij Europese Verkiezingen

(tekst: Kiesraad op Liwwadders.nl)

De Kiesraad heeft van 21 politieke groeperingen een kandidatenlijst ontvangen voor de Europees Parlementsverkiezing van 6 juni 2024. De Kiesraad heeft de kandidatenlijsten en bijbehorende documenten onderzocht.

Bij 4 groeperingen zijn er verzuimen. Dat zijn bijvoorbeeld ontbrekende documenten of onjuist ingevulde documenten. Voor zover het herstelbare verzuimen betreft, hebben de groeperingen 2 dagen de tijd om deze te herstellen.

Openbare zitting 29 april

Op maandag 29 april om 17.00 uur beslist de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten. De lijsten krijgen dan ook een nummer.

Dit gebeurt in een openbare zitting in de Klompézaal in de Tweede Kamer. De zitting is te volgen via een livestream: https://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/livedebat/klompezaal.

Belangstellenden kunnen de zitting bijwonen. Aanmelden via de website van de Kiesraad en een geldig identiteitsbewijs zijn verplicht.

Het proces-verbaal van de zitting met daarin de kandidatenlijsten komt na afloop op de website van de Kiesraad.

Beroep

Tot en met 3 mei kunnen belanghebbenden in beroep gaan tegen beslissingen van de Kiesraad over de geldigheid van de kandidatenlijsten. De Raad van State doet uiterlijk 10 mei uitspraak. Daarna zijn de kandidatenlijsten onherroepelijk vastgesteld.

Ingeleverde kandidatenlijsten

De volgende partijen (op alfabetische volgorde) leverden een kandidatenlijst in:

BBB
Belang van Nederland (BVNL)
CDA – Europese Volkspartij
ChristenUnie
D66
Forum voor Democratie
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)
JA21
JEZUS LEEFT
Meer Directe Democratie
NL PLAN EU
NSC
Partij voor de Dieren
Piratenpartij – De Groenen
PVV (Partij voor de Vrijheid)
SP (Socialistische Partij)
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)
vandeRegio
VVD
Volt Nederland
50PLUS