Categorieën
Economie Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Súdwest

TOEKOMSTIG EMPATEC

Het college van Súdwest presenteert aan de raad de laatste stand van zaken rondom werkleerbedrijf Empatec. Dit is een vervolg op de uitkomsten van het raadsonderzoek in 2021. De belangrijkste boodschap: met de samenwerkende gemeenten en de regio een vernieuwde Gemeenschappelijke Regeling opzetten voor een toekomstbestendig werkleerbedrijf.

Raad en college wilden meer transparantie, sturing en controle. De raadsenquête heeft dat helder naar voren gebracht. Deze aanbevelingen zijn door het college verder verkend. Wethouder Marianne Poelman: “Samen met de drie andere gemeenten willen we de samenwerking een nieuwe kans geven. We denken hierbij aan een vernieuwde GR Fryslân-West met een betere governance structuur en meer transparantie. In gezamenlijkheid gaan we wat ons betreft voor een zonnig toekomstperspectief met baangarantie voor de werknemers.”

Om te komen tot een samenwerking waarin deze aanbevelingen geborgd zijn, zijn enkele scenario’s in kaart gebracht, variërend van uittreden tot opheffen van de gemeenschappelijke regeling. Deze scenario’s hebben verschillende juridische en financiële consequenties. Het opheffen van de NV Empatec of GR is juridisch gezien, eigenstandig niet mogelijk.

Ter versterking van de sturing op Empatec wordt momenteel gewerkt aan dienstverlenings-overeenkomsten per jaar tussen gemeente SWF en Empatec. Hierin wordt vastgelegd welke diensten worden afgenomen en wat de beoogde resultaten zijn. Met de genoemde veranderingen kan verder worden gewerkt aan een succesvolle samenwerking met Empatec en de drie andere gemeenten: Waadhoeke, Harlingen en De Fryske Marren.