Categorieën
Politiek Sociaal Súdwest

Kernenfonds SWF steunde 58 projecten in 2021

Het Kernenfonds van Súdwest steunde in 2021 58 projecten met circa 260.000 euro. Van een duurzaam sportontmoetingspunt in Heeg tot de organisatie van afhaalmaaltijden in coronatijd in Sneek. En van een groenproject in Tjerkwerd tot de aanleg van een beachvolleybalveld in Hommerts-Jutryp.

‘De kearnefûnssubsydzje is in steun yn de rêch foar de frijwilligers dy’t harren ynsette foar it fergrutsjen fan de leefberens fan doarp, wyk en stêd’, zegt FNP-wethouder Henk de Boer.

In 2019 is de Subsidieregeling Ut de Mienskip ontstaan om bovenlokale initiatieven te stimuleren. Daar is vorig jaar ruim 230.000 euro voor toegekend aan 12 projecten. Ook uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns werd in 2021 voor zo’n 90.000 euro toegekend aan projecten in Súdwest-Fryslân.

Voor dit jaar is voor het Kernenfonds bijna 325.000 euro begroot. Daarvan is nu, vlak voor de zomervakantie, ongeveer de helft toegezegd. ‘De oare helte fynt de kommende maanden grif ek syn wei’, zegt de Boer.