Categorieën
Commentaar Nederland Politiek

EN NU?

Nederland verkeert in zwaar weer. Premier Rutte is bestand tegen bijna iedere crisis. Maar hij kan politiek verantwoordelijk worden gehouden voor wat zich momenteel in ons land afspeelt. Vandaag begon de parlementaire enquête naar de gaswinning in Groningen. Gister wezen opiniepeilingen van Maurice de Hond uit dat de regeringspartijen fors verliezen: VVD van 34 naar 21, D66 van 24 naar 12, CDA van 15 naar 7, alleen CU boekt 2 zetels winst en gaat van 5 naar 7. Het zware verlies van 78 naar 47 zetels is een direct gevolg van de aanpak van de stikstofcrisis. Rutte IV bezit virtueel nog minder dan een derde van het totaal aantal Tweede Kamerzetels.

De achteruitgang van Rutte IV zal standhouden. Echter, de gewiekste premier zal met aanpassingen komen inzake het stikstofbeleid, anders loopt de maatschappelijke toestand uit de hand. De boeren zijn niet te vermurwen en genieten steun onder grote delen van de bevolking. Tijdens of na het zomerreces laat iemand uit het kabinet plots een puntje vallen over verlichting van het stikstofbeleid. En dan doet het kabinet stapje voor stapje de nodige aanpassingen om aan enkele wensen van de landbouwsector toe te komen. We zitten dan inmiddels in het najaar. Indien het kabinet versoepeling nalaat, raakt de samenleving vaker dan een enkele actiedag door protesterende boeren ontwricht en het oorzakelijke verband grotendeels bij Rutte IV ligt.

Rutte ziet natuurlijk het grote belang van de Provinciale Statenverkiezingen die in maart 2023 plaatsvinden. Hij kan zich als VVD-leider niet een verkiezingsdebacle veroorloven, want dan komt zijn premierschap in gevaar. Columnist Jan Dijkgraaf doet de intelligente suggestie dat Pieter Omtzigt er goed aan doet over te stappen naar BBB van Caroline van der Pas. Daarmee kan BBB de grootste politieke partij in Nederland worden. Pieter Omtzigt is in tegenstelling tot de leugenachtige Rutte wel iemand met politiek gezag.

Wiebe Dooper