Categorieën
Verhalen

ZIJN WOORD GESTAND DOEN

Zijn woord gestand doen houdt in: zijn woord houden, een eed of belofte nakomen. Het woord gestand is afkomstig van het werkwoord gestaan, dat vroeger ook de betekenis had van blijven van staan, voortduren.
In dit kader wordt ook gesproken van de bestendigheid van geven aan een woord en er uitvoering aan geven. Bestendigheid verwijst hier naar duurzaamheid en stabiliteit.

Geraadpleegde bron:

F.A. Stoett. Nederlandse spreekwoorden en gezegden. Thieme, Zutphen, MCMIII, achtste herziene druk.