Categorieën
Columns Politiek

WAT ZEGT ATTJE OVER KHADIJA?

Op de Politieke Ledenraad van de PvdA in Apeldoorn op zaterdag 8 oktober geeft Attje Kuiken, partijleider en PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, antwoord op vragen over de zaak-Arib. Dit kondigde Kuiken aan in haar brief van zondag 2 oktober aan de leden.

In de brief schrijft Kuiken: ‘Zo hebben we als eerste uitleg geëist van Kamervoorzitter Vera Bergkamp die de verantwoordelijkheid draagt voor ordentelijke en vertrouwelijke procedures.’ Dit zullen de leden niet zo relevant vinden. Belangrijker vinden ze waarom Arib zich in de steek gelaten voelt door haar eigen fractie. Immers, geen enkel fractielid ondertekende de brief van andere Kamerleden, gericht aan voorzitter Bergkamp, waarin wordt gevraagd om opheldering van het onderzoek naar het gedrag van Arib.

Een moeilijkheidsfactor factor voor Kuiken is dat fractielid Henk Nijboer op dinsdag 4 oktober het Presidium verliet, het orgaan dat een onderzoek naar Arib instelt. Hij bleek niet tegen allerlei kritiek bestand. Op zijn verklaring op Twitter ontbreekt waarom niet in een eerder stadium uitleg werd gegeven aan Arib.

Vanaf woensdag werd het landelijk nieuws gedomineerd door de verslaglegging van Remkes over de stikstofsores. Maar zaterdag 8 oktober is het vizier van de media gericht op Kuiken. Met een ondermaatse uitleg van Kuiken op de ledenraad wordt haar partijleiderschap een kortstondig gebeuren.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen