Categorieën
Humor Niet gecategoriseerd

Moppentrommel: POLITIEK

Tjitse Reitsma vraagt aan heit Reitsma: ‘Heit, wat is eigenlijk politiek?’
Heit zegt: ‘Tjitse jongen, dat is heel eenvoudig. Kijk, ik breng het geld thuis, dus ben ik het KAPITALISME.
Mem beheert het geld, dus zij is de REGERING.
Pake ziet er op toe dat alles ordentelijk verloopt. Hij is de OVERHEID.
Het dienstmeisje is de ARBEIDERSKLASSE.
Wij hebben allen maar een doel voor ogen, namelijk jouw welzijn. Daarom ben jij het VOLK.
En je kleine broertje die nog in de luiers loopt is de TOEKOMST.’