Categorieën
Ethiek Politiek

PvdA-leider Kuiken richt zich tot leden over Khadija Arib

Zondag 2 oktober richt Attje Kuiken, partijleider en PvdA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, zich in een brief tot de leden over de recente gebeurtenissen omtrent Khadija Arib. Hieronder kunt u deze brief lezen. WD

Beste ,

Als fractie, partijbestuur en als leden van de Partij van de Arbeid werden we gisteravond getroffen door het bericht van Khadija dat ze de Tweede Kamer gaat verlaten. Het bericht raakt ons diep en laat ons met een mengeling van verslagenheid en ontsteltenis achter.

Khadija heeft een indrukwekkende staat van dienst. Een kwart eeuw Kamerlid. Een volksvertegenwoordiger met een ongekende drive voor vrijheid en emancipatie. Een voorzitter die onze parlementaire democratie koersvast diende en de Tweede Kamer standvastig door woelige vergaderingen leidde. Een partijgenoot die velen van ons met een persoonlijk woord, raad en daad tot op de dag van vandaag bijstaat. Een parlementariër die krachtig stem gaf aan verdrukten in de samenleving, een stem die eigenlijk niet te missen is in ons parlement.

Khadija heeft gisteravond besloten de Tweede Kamer te verlaten. Voor ons staan veel vragen nog steeds recht overeind. Hoe kan het gebeuren dat zij als voormalig voorzitter van de Tweede Kamer nu publiekelijk in de vuurlinie belandt van aantijgingen die zij niet kent? Waarom is het niet gelukt te komen tot een zorgvuldig proces dat eenieder verdient als er wordt geklaagd? Hoe kan het dat wordt gelekt over een zaak die de waardigheid van een volksvertegenwoordiger meteen in diskrediet brengt?

Wij hebben als fractie en partij direct via verschillende media afstand genomen. Zo hebben we als eerste uitleg geëist van Kamervoorzitter Vera Bergkamp die de verantwoordelijkheid draagt voor ordentelijke en vertrouwelijke procedures. Tijdens het debat over de ‘omgangsvormen in de Tweede Kamer’ van afgelopen donderdag hebben we daarom aangedrongen op aangifte tegen het lekken.

Natuurlijk hebben we doorlopend contact gehouden met Khadija. Net zo min als Khadija weten we welke feiten er nu precies voorliggen en wat de redenen zouden zijn om een onderzoek in te stellen. Gisteren zouden we daarom samen met Khadija aan tafel gaan over de vraag hoe verder te handelen en hoe wij haar konden bijstaan. Voordat we dit konden doen, heeft Khadija besloten dat zij niet verder kon.

Het is pijnlijk te merken dat Khadija de steun, die er was en is – voor en achter de schermen – blijkbaar niet heeft gevoeld. In alle eerlijkheid was het de afgelopen dagen soms ook een worsteling hoe dat zo goed mogelijk vorm te geven, maar daar zijn we, gezien haar brief, onvoldoende in geslaagd. Dat trek ik me aan.

Het is van groot belang voor Khadija, voor onze partij en voor het vertrouwen in de parlementaire democratie dat deze gang van zaken tot op de bodem wordt uitgezocht. Dat er daarnaast aangifte wordt gedaan naar het lekken. Dat in een onafhankelijk onderzoek alle feiten op tafel komen. De Kamervoorzitter zal namens het presidium verantwoording moeten afleggen.

Ondertussen is het aan ons om in deze moeilijke tijden elkaar op te zoeken, en om elkaar heen te gaan staan. Dat doen we al op zaterdag 8 oktober aanstaande, op onze Politieke Ledenraad. Daar beantwoord ik al jullie vragen, ook over de rol die ik zelf gehad heb.

Met vriendelijke groet,

Attje Kuiken