Categorieën
Columns Nederland Sociaal

WAAR IS DE BOND?

In vroeger dagen als er sociale maatschappelijke spanningen waren, traden vakbondsleiders als Wim Kok, Herman Bode en Harm van der Meulen naar voren om wat te zeggen. De laatste opvallende vakbondsman die ik me herinner is Doekle Terpstra. Hij trok zijn mond nog wel open. Momenteel mis ik het geluid van de vakbeweging in het publieke debat, hoewel ik dagelijks niet alle media volg.

Een bekende van me spreekt geregeld met vakbondsmaten – allen zijn met pensioen – en recent ontving ik een interessante mededeling. De terugkeer van Pieter Omtzigt naar het CDA, wordt in deze groep van sociale senioren toegejuicht. Over het exacte verloop van de discussie werden aan mij geen mededelingen verstrekt.

Maatschappelijke individualisering zette in de loop der jaren in de arbeidsverhoudingen door en had een minder krachtige vakbeweging tot gevolg. Daar komt bij dat velen uit een vaste werkkring overstapten naar het bestaan van zzp-er. Dit zorgde voor een verdere verzwakking.

Rob Hartmans schreef ‘Vakbond in verval’, een interessant artikel dat u kunt raadplegen via: https://www.maartenonline.nl/vakbond-in-verval/

WD