Categorieën
Fryslân Politiek

PvdA-vrouwennetwerk: Uitnodiging werkbezoek Woudagemaal op vrijdag 5 april 2024

Dag leden van ons PvdA-Vrouwennetwerk Fryslân,

In onze vooraankondiging gaven wij al aan dat we deze keer op werkbezoek gaan naar het grootste nog functionerende stoomgemaal ter wereld!

De klimaatverandering zorgt voor grote uitdagingen. De komende decennia zullen wij te maken krijgen met steeds extremer weer. Extreem warme- en droge zomers, en extreem natte perioden.
Met name de hevige buien, die in korte tijd veel water met zich mee brengen, zullen wij het hoofd moeten bieden.
Daar vervult het Woudagemaal een belangrijke rol in. Het is bijzonder dat dit meer dan 100 jaar oude gemaal, in die tijden van hoog water, nog steeds dienst doet.

Het Woudagemaal is eigendom van ‘t Wetterskip Fryslân. Lange tijd werden waterschappen gezien als een uitvoeringsorgaan van provincies. Inmiddels lijkt de kennis en kunde met betrekking tot ‘Waterbeheer’ steeds meer een specialisme! Zie daar onze motivatie voor dit werkbezoek.

– Wat doet ons Wetterskip, en wat betekent dat voor Fryslân?
Op 5 april zijn we bij hen te gast op locatie Lemmer en laten wij ons bijpraten.

We nodigen jullie van harte uit:
Wanneer : vrijdag 5 april 2024
Hoe laat : 14.15 – 16.30 uur
Waar : Woudagemaal, Gemaalweg 1a, 8531 PS, Lemmer.

Programma
14.15 uur Inloop, Entreegebouw
14.30 uur Rondleiding Woudagemaal
15.15 uur Welkom/opening met koffie/thee, Riek
15.25 uur Presentatie ‘Rol en functie Wetterskip’, bestuursadviseur Jacqueline Oud
15.55 uur Presentatie Annelies Stolp, motivatie en Rode inzet in het AB
16.25 uur Vragen en discussie
16.30 uur Afronding/sluiting

Inmiddels hebben een flink aantal vrouwen zich al opgegeven. Wil jij ook meer weten over het Wetterskip, en over de positie en inbreng van Annelies, laat dat dan zsm weten. Je kunt je tot uiterlijk 3 april opgeven bij Marja van der Meer, marjavdmeer@icloud.com (er zijn geen kosten verbonden aan deze middag).
Vraag is om tevens je woonplaats en telefoonnummer te vermelden i.v.m. eventueel meerijden.
Met warme groet,

Namens de werkgroep van het PvdA Vrouwennetwerk Fryslân:
– Marja van der Meer
– Toke Bijsterbosch
– Riek van der Vlugt