Categorieën
Landbouw Overheid Politiek

Veel vragen en onrust na publicatie gewaslijsten

(tekst: Nieuwe Oogst)

De gewaslijsten voor vanggewassen en winterteelten uit het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn door het ministerie van LNV zorgen voor onrust en veel onduidelijkheid bij akkerbouwers en vollegrondsgroentetelers.

‘We worden platgebeld’, zegt voorzitter Tineke de Vries van LTO-vakgroep Akkerbouw en Vollegrondsgroenten over de gepubliceerde gewaslijsten. ‘Er is in de praktijk veel te weinig bekend over de maatregelen die betrekking hebben op het zevende actieprogramma Nitraatrichtlijn. LNV heeft daar formeel nooit over gecommuniceerd. Vandaar dat er nu zoveel vragen zijn over de status en de impact van de gewaslijsten.’

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2022/10/24/veel-vragen-en-onrust-na-publicatie-gewaslijsten