Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Overheid Politiek

Stikstoffuik: de veel te machtige Raad van State zegt dan weer dit en dan weer dat

(tekst: Arnout Jaspers op WyniasWeek.nl)

Zo langzamerhand heeft de Raad van State een machtspositie in onze democratie verworven die nog dominanter is dan die van het Hooggerechtshof in de Verenigde Staten. Opeenvolgende uitspraken van de Raad van State hebben een groot deel van Nederland in stikstoflockdown gebracht, en het land voorlopig onregeerbaar gemaakt.

Dat begon vier jaar geleden, in voorjaar 2019, met het afschieten van de PAS-regeling, de wet waarmee vorige kabinetten beoogden het stikstofprobleem hanteerbaar te houden. In 2022 zette de Raad van State ook nog een streep door de Bouwvrijstelling, een wijziging op de Natuurbeschermingswet waarmee het huidige kabinet probeerde weer enig gezond verstand in het stikstofdossier terug te brengen.

Leest u verder via: Stikstoffuik: de veel te machtige Raad van State zegt dan weer dit en dan weer dat – Wynia’s Week (wyniasweek.nl)