Categorieën
Landbouw Natuur en milieu Nederland

Steeds meer gemeenten sluiten aan bij 1001ha

(tekst: LTO Nederland)

De successen van het project 1001ha van LTO in samenwerking met Urgenda blijven zich opstapelen. Steeds meer gemeenten sluiten zich aan waardoor inmiddels al 5533 hectare kruidenrijk grasland is ingezaaid. Op de website van 1001ha zijn bovendien nog volop kruidenrijke mengsels met korting te bestellen. En dit wordt alleen maar meer, want ook op dit moment worden er nog gemeenten aangeschreven. “Het Nederlandse landschap verrijken met kruidenrijk grasland is een belangrijke stap richting het bevorderen van biodiversiteit en duurzaamheid. Het zou mooi zijn als we dit jaar de 10001e ha in kunnen inzaaien”, aldus Wilco Brouwer de Koning, initiatiefnemer en bestuurslid LTO Melkveehouderij.

Het project ‘1001ha’ werd 3,5 jaar geleden gelanceerd om de biodiversiteit te bevorderen en de bodemgezondheid te verbeteren. Elke hectare kruidenrijk grasland zorgt voor betere bodemvruchtbaarheid, kan beter tegen droogte en reduceert CO2 door minder gebruik van kunstmest. Ook leidt het tot meer insecten, betere waterberging en gezondere bodems.

Week van de Biodiversiteit
Het succes van ‘1001ha’ is een mooi voorbeeld dat past binnen de ‘Week van de Biodiversiteit’, een periode waarin extra aandacht wordt besteed aan het bodemleven en de biodiversiteit op het platteland. Wilco Brouwer de Koning: “Het initiatief 1001ha blijft groeien en we zijn verheugd dat steeds meer gemeenten en provincies boeren willen helpen met het maken van stappen naar een (bio) diverse landbouw. Het succes van dit project toont aan dat duurzaamheid en economische voordelen hand in hand kunnen gaan.”

‘Een gezonde biodiversiteit is cruciaal voor een vitale land- en tuinbouw’, zo is te lezen in de visie op biodiversiteit van LTO. De visie is opgebouwd uit vier kernboodschappen welke door te vertalen zijn voor boeren en tuinders naar hun eigen bedrijf om zo de biodiversiteit te bevorderen.

Voor meer informatie over het project ‘1001ha’ en hoe u kunt deelnemen, bezoek hier de website.

Ook kunt u raadplegen: https://www.lto.nl/steeds-meer-gemeenten-sluiten-aan-bij-1001ha/