Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Staten Fryslân willen dat Rijk en provincie afzien van voorkeursrecht op boerengrond

(tekst: Veldpost)

Gedeputeerde Staten in Fryslân moeten op voorhand afzien van het gebruik van voorkeursrecht op landbouwgrond in de provincie. Ook moet het college bij het Rijk erop aandringen om het eerste recht op koop niet in te voeren. Een meerderheid van de Staten steunde een motie daarover van Maarten Goudzwaard, de VVD en de PVV.

In de motie verwijzen de indieners naar een artikel in het Financieele Dagblad waarin juristen zich verbazen over het feit dat het Rijk een (wettelijk) voorkeursrecht op boerengrond onderzoekt. Volgens de
indieners kan dit instrument gebruikt worden als ‘voorportaal’ voor onteigening van boeren.

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/640568-staten-fryslan-doen-oproep-aan-rijk-zie-af-van-voorkeursrecht-op-boerengrond/