Categorieën
Commentaar Politiek

START FARMERS DEFENCE FORCE (FDF) EEN POLITIEKE PARTIJ? BETER VAN NIET

Mark van den Oever, leider van Farmers Defence Force (FDF), denkt erover na vanuit FDF een politieke partij te starten. Op de ledenvergadering van maandag 14 augustus in Nijkerk legt hij daarover een voorstel aan de leden voor. Dat zegt hij op NieuweOogst.nl.

Volgens Van den Oever zwabbert de BoerBurgerBeweging teveel. Hij is er bijvoorbeeld niet over te spreken dat BBB in het coalitieprogramma van Noord-Holland de mogelijkheid openhoudt dat boeren gedwongen worden uitgekocht.

Andere partijen als Forum voor Democratie, PVV, JA21 en Wybren van Haga (Belang van Nederland) hebben wel begrip voor het boerengeluid, maar te geringe aandacht voor landbouwzaken, aldus Van den Oever.

Een tweede agrarische partij zit Nederland niet op te wachten. Het leidt tot meer radicalisering in de politiek en de landbouwsector. De aanhang van FDF kan het beste zijn invloed binnen BBB laten gelden.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2023/08/08/farmers-defence-force-overweegt-eigen-politieke-partij