Categorieën
Cultuur Geschiedenis Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal

Sociaal werk zonder historische kennis kan eigenlijk niet

Veel maatschappelijke problemen hebben hun wortels in het verleden. Gewapend met een historisch perspectief kunnen sociaal werkers hun professioneel handelen beter doordenken, vindt de voorzitter van de Associatie Werkplaatsen Sociaal Domein, Toby Witte.

(tekst: Toby Witte op SocialeVraagstukken.nl)

In de praktijk van het sociaal werk ontbreekt vaak historische kennis. Geschiedenis zou iets zijn wat achter ons ligt, en niet relevant is voor de uitvoerende praktijk. Ik keer me tegen deze gedachte. Immers, kennis van sociaalhistorische processen geeft inzicht in huidige vraagstukken, en in hun verschijningsvormen, gekozen oplossingen en verandermogelijkheden.

Betekenisvol instrument

Historische kennis geeft bovendien informatie over de wisselende antwoorden, de verschillende constructies die in de loop van de tijd zijn ontstaan. Zoals de positie van specifieke doelgroepen in de samenleving, het gevolgde sociaaleconomisch beleid van de overheid, de politieke besluitvorming en de invloed daarvan op sociaal-politieke verhoudingen en eveneens de visies op en posities van het sociaal werk.

Ook is historische kennis een betekenisvol instrument bij het ontwerpen, aanpassen en uitvoeren van beleid en methodieken alsook bij de evaluatie van die praktijk. Ze draagt bij tot het begrijpen waarom situaties zijn zoals ze zijn en soms zo moeilijk veranderbaar blijken. Ofwel, ze geef de grenzen en beperkingen van het sociaal-professioneel handelen aan.

Leest u verder via: https://www.socialevraagstukken.nl/sociaal-werk-zonder-historische-kennis-kan-eigenlijk-niet/