Categorieën
Politiek Sneek Súdwest Verkeer Vervoer

Rypke Zeilmaker: PvdA-verkoper Michel Rietman legt WEF-slot rond Sneek

(tekst: Rypke Zeilmaker op interessantetijden.nl)

Afgelopen avond waren wij te gast in Het Vaticaan in Sneek, waar veertig tegenstanders van het Autoluw-Sneekplan samen kwamen, onderdeel van de oorlog tegen mobiliteit uit naam van ‘brede welvaart.’ (socialistische dictatuur)

Door het afsluiten van de binnenstad voor autoverkeer krijgt de middenstand daar sindsdien 15-20% minder (winkelend) bezoek.

Dat afsluiten en duperen van ondernemers heet ‘duurzame bereikbaarheid’…Sneek maakt onderdeel uit van de grote fusiegemeente Súdwest Fryslan, die de Global Goals onderschrijft van het WEF en de Verenigde Naties. 

Liegen vanuit goede intenties
We kwamen op uitnodiging van een echte oer-Fries zoals je die helaas steeds minder tegenkomt. Een uitstervend ras van Rjocht en Sljocht mensen met moraal en hart in hun donder: Wiebe Dooper. Dooper is de kennis- en vraagbaak van de Friese politiek, die ook een grote historische kennis heeft. Hij houdt op Brekt.nl de lokale ontwikkelingen bij en weet zo een groot lokaal netwerk te mobiliseren.

In de jaren ’60 dacht de overheid nog precies andersom. Toen bestonden plannen om historisch Amsterdam te bulldozeren voor grote fastlanes voor de auto. De Wibautstraat is daar een restant van. Ook in Friesland zou zo’n snelweg dwars tot in de Leeuwarder binnenstad moeten reiken.

Leest u verder via: https://www.interessantetijden.nl/2024/04/04/pvda-verkoper-michel-rietman-legt-wef-slot-rond-sneek/