Categorieën
Fryslân Landbouw Natuur en milieu Politiek

Provinciebestuur Friesland ziet niks in stikstofplannen kabinet: ‘Onaangenaam verrast’

Het Friese provinciebestuur (Gedeputeerde Staten) ziet de stikstofplannen van ministers Van der Wal en Staghouwer niet zitten. De provincie wil vasthouden aan de eigen stikstofaanpak. ‘We zijn onaangenaam verrast door de maatregelen die u heeft gepresenteerd en het onvolkomen proces daar naar toe’, schrijft gedeputeerde van stikstof Klaas Fokkinga (FNP) in de brief.

De provincie is het niet eens met bepaalde gebieden waar flink stikstof gereduceerd moet worden. ‘We zijn onaangenaam verrast door de grote reductieopgaven op de Waddeneilanden, langs de Waddenkust, Usselmeerkust, in Zuidwest Fryslan en het Veenweidegebied.’

Op de Waddeneilanden moet zoveel stikstof worden gereduceerd dat er nauwelijks meer melkveehouderij mogelijk is. Fokkinga: ‘Het kan vanuit dit perspectief niet zo zijn dat er met de huidige richtinggevende doelen geen ruimte meer is voor melkveehouderij op de eilanden en in de rest van het Waddengebied.’ (bron: Veldpost)

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/479006-provinciebestuur-friesland-ziet-niks-in-stikstofplannen-kabinet-onaangenaam-verrast/