Categorieën
Fryslân Gezondheid Zorg

Partijen verontrust over stijging Parkinson in Fryslân

De Statenfracties van GrienLinks, PvdA, SP, D66 en PvdD maken zich zorgen over de grote stijging van het aantal Parkinsonpatiënten in Fryslân.
Zij stelden daarover vragen aan het college en roepen onder meer op om mee te werken aan een Parkinsonlandkaart voor Fryslân.

Op 30 oktober publiceerde Omrop Fryslân een artikel over het groeiende aantal Parkinsonpatiënten in onder meer Fryslân. Blijkens het artikel is het aantal patiënten de afgelopen jaren sterk gestegen: Van 1500 Parkinson- patiënten in 2010, naar 2600 nu. Dat is een groei van 58%.

Er zijn volgens diverse onderzoeken sterke aanwijzingen dat de kans dat iemand Parkinson krijgt vergroot wordt door stoffen die slecht zijn voor de mens. Voorbeelden hiervan zijn fijnstof en zware metalen die door industrieën worden uitgestoten. Ook zijn er sterke aanwijzingen dat mensen die met pesticiden in aanraking komen een verhoogde kans hebben de ziekte te krijgen. In Frankrijk is Parkinson aangemerkt als beroepsziekte voor landbouwers.

GrienLinks-Statenlid Jochem Knol namens de vijf partijen: “Neurologen in ons land zijn bezig met het opstellen van een Parkinsonlandkaart. Zo’n kaart is een hulpmiddel om in beeld te krijgen of er een relatie is met de omgeving, en zo ja, in wat voor omgeving de kans het grootst is om Parkinson te krijgen.”