Categorieën
Columns Dieren Ethiek Landbouw

Nieuwe Oogst: ‘Obsessie van Partij voor de Dieren schaadt dierenwelzijn’

(tekst: opiniestuk van NieuweOogst.nl)

Sinds de verkiezingen is er in de Tweede Kamer een grote meerderheid die dierenwelzijnsvoorstellen steunt. Als een wetswijziging van de Partij voor de Dieren (PvdD) voor een dierwaardige veehouderij onveranderd ingaat op juli, voorziet VVD-Kamerlid Thom van Campen grote juridische gevolgen.

Het leek zo’n sympathiek voorstel van de PvdD: ‘Dieren mogen niet langer worden aangepast aan stalsystemen, maar stalsystemen moeten zijn aangepast aan de behoeften van dieren.’ Toch ontstaat met de wetswijziging, die op 1 juli lijkt in te gaan, grote rechtsonzekerheid voor boeren. Bovendien kan deze wijziging het dierenwelzijn op korte termijn juist schade toebrengen.

Sinds de verkiezingen bestaat de Kamer in overgrote meerderheid uit partijen die dierenwelzijn hoog op de prioriteitenlijst hebben staan. En terecht. De samenleving pikt het niet dat dieren als objecten worden gezien. Uitwassen in veehouderij, bij transport en in slachthuizen moeten hard worden aangepakt. Tegelijkertijd heeft de Tweede Kamer als medewetgever de verantwoordelijkheid deugdelijke en uitvoerbare wetgeving te maken.

Leest u verder via: https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2024/03/09/obsessie-van-partij-voor-de-dieren-schaadt-dierenwelzijn