Categorieën
Columns Politiek

HET PARTIJLANDSCHAP IS NOOIT STATISCH

Partijfusies horen bij het Nederlandse bestel, er zijn veel voorbeelden.

(tekst: Bert van den Braak op Parlement.com)

Politieke partijen spelen een belangrijke rol in ons politieke en bestuurlijke bestel. Partijen zijn ‘verenigingen’ waar politieke geestverwanten tot meningsvorming kunnen komen, zij helpen bij rekrutering van bestuurlijk talent, zij stellen kandidatenlijsten en programma’s op en zij dragen via hun wetenschappelijke bureaus bij aan gedachtevorming over (toekomstige) vraagstukken. Dat het ledental van partijen lager is dan in het verleden, doet aan hun belang niets af.

In het licht van die belangrijke rol is het jammer dat de regelgeving over partijen nog zo mager is. Gelukkig zit er een wet op de politieke partijen aan te komen. Verdere regels stellen aan financiering, maar ook over interne democratie en afleggen van verantwoording is geboden. Dat zich daarbij spanningen zullen voortdoen, bijvoorbeeld met de vrijheid van vereniging, mag geen reden zijn om dat niet te doen. Al is het maar voor de toekomst.

Partijvorming is namelijk een continu proces. De komst van BBB en NSC, maar ook DENK, Volt en JA21, liet dat recentelijk zien. En verder is er een belangrijke ontwikkeling ter linkerzijde. Hoewel het proces nog even kan duren, bestaat de kans dat de verdere samenwerking tussen GroenLinks en PvdA uiteindelijk zelfs tot een fusie leidt.

Leest u verder via: Het partijlandschap is nooit statisch – Parlement.com