Categorieën
Bolsward Cultuur Financiën Politiek Súdwest

Nieuw Sociaal wil meer weten over financiële toestand van De Tiid

Pieter Greidanus, fractievoorzitter van Nieuw Sociaal in Súdwest-Fryslân, stelt vragen aan het college over de zorgelijke financiële situatie van De Tiid.

Hij stelt deze vragen, nadat er woensdagavond 28 juni een informerende bijeenkomst over deze thematiek wordt gehouden in Bolsward. De hoofdrol is daarin weggelegd voor cultuurwethouder Petra van den Akker en ook directeur-bestuurder Pascal Arts van De Tiid komt aan het woord.

Volgens Greidanus staan er in de exploitatie van De Tiid middelen die bestemd waren voor Ons Gebouw en het Gysbert Japicxhûs. Hij wil graag weten op welke manier deze zaken worden ‘teruggerekend’. Daarnaast merkt Greidanus op dat Ons Gebouw andere huisvesting wenst en het Gysbert Japicxhûs nog dient te verhuizen naar De Tiid.

De Tiid. © Harrie Muis

Daarnaast stelt Nieuw Sociaal de post onderhoud aan de orde. Greidanus stelt dat daarop over een periode van tien jaar 220.000,- euro wordt bezuinigd. Hij vraagt of duurder onderhoud op deze wijze niet wordt doorgeschoven naar de volgende generatie?

Ook gaat Greidanus in op de positie van de directeur-bestuurder van De Tiid. Deze dubbele rol staat mogelijk een onafhankelijk bestuur in de weg, aldus de fractievoorzitter van Nieuw Sociaal. Hij is benieuwd waarom er voor deze constructie is gekozen.

Wordt vervolgd.

WD

Eerder verscheen: