Categorieën
Economie Financiën Landbouw Politiek Súdwest

LTO bestuur SWF: bezwaar tegen aangepaste ondernemersfonds vanaf 2024

(tekst: LTO bestuur SWF)

De gemeente Súdwest Fryslân heeft door middel van een persbericht op 16-10-2023 laten weten in 2024 door te willen gaan met het ondernemersfonds (OF), waarbij de compensatie/retributie regeling vervalt.

Betreft: bezwaar tegen aangepaste ondernemersfonds vanaf 2024

Geacht college en raadsleden,

De gemeente Súdwest Fryslân heeft door middel van een persbericht op 16-10-2023 laten weten in 2024 door te willen gaan met het ondernemersfonds (OF), waarbij de compensatie/retributie regeling vervalt.

Wij, de LTO-afdeling Súdwest Fryslân, willen u informeren over ons standpunt inzake het verlengen van het OF.

Het fonds is in 2016 in werking getreden. Het OF wordt gevuld met subsidie, die wordt verkregen door een extra OZB belasting op te leggen bij alle ‘niet-woningen’, de bedrijven dus. Bij de oprichting in 2015 is al door SWF geconcludeerd dat er draagvlak en gezamenlijk belang bij de ondernemers moet zijn om de doelen van het OF te bereiken.

Draagvlak en gezamenlijk belang was er vanuit de agrarische ondernemers niet, verderop in deze brief meer daarover.

Om toch instemming van de LTO en haar leden te krijgen is er toen in 2015 een retributie/compensatieregeling voor agrarische ondernemers ingesteld.

Dat was de reden om de vorming/oprichting van het OF te accepteren.

Zonder deze regeling was het fonds toen niet haalbaar, men had de steun van de agrariërs nodig. Die situatie is nu in 2023 niet veranderd!

Nu de compensatie in het voorstel OF 2024-2029 ontbreekt is het voor de LTO-SWF onacceptabel om het fonds op deze wijze te verlengen voor de periode van 2024-2029.

Er zal gezocht moeten worden naar een andere wijze, een ander model om gezamenlijke activiteiten te ontwikkelen in kernen van SWF die dat wensen.

Dit zonder dat het ten koste gaat van het draagvlak en gezamenlijk belang.

Er zijn zeker mogelijkheden, zoals een BIZ, Bedrijfs Investerings Zone, waar ondernemersverenigingen en kernen gebruik van kunnen maken om positieve ideeën te realiseren.

Er zijn meerdere redenen waarom LTO-SWF een aangepast OF 2024-2029 afwijst.

– Agrarische ondernemers hebben géén rechtstreekse afzet van de producten aan de consument, maar aan de verwerkende Food- en Agri bedrijven in o.a. SWF.

Daarin zijn er wel uitzonderingen zoals (gedeeltelijke) boerderijverkoop. Echter gaat 99% van de totale agrarische afzet direct naar de verwerkende bedrijven.

– De agrarische sector betrekt ook de meeste diensten en toeleveringsproducten vanuit de regionale bedrijven.

– Deze regionale bedrijven dragen direct bij aan het OF. De agrarische bedrijven doen dat dus indirect ook. Als de agrarische sector dan ook nog bijdraagt, dan draagt men dus dubbel bij aan het OF.

– Agrarische bedrijven hebben relatief grote gebouwen. Dit betekent een onevenredig grote bijdrage aan het OF. De bijdrage van € 180.000,- vanuit agrarisch Súdwest Fryslân omvat 20% van het budget van het OF.

– De agrarische sector is zelf goed georganiseerd via coöperaties, samenwerkingsverbanden etc. om het agrarisch ondernemersklimaat te verbeteren en te ondersteunen. Daar is geen OF voor nodig, in tegenstelling tot bijv. de steden en de kernen waar het ondernemersklimaat deels afhankelijk is van de medeondernemers in de buurt (freeriders)

– Als de compensatie van € 180.000,- heffing van OF vervalt, betekent dit dat agrarische ondernemers belast worden met de ondersteuning van het ondernemersklimaat van niet agrarische bedrijven, dat is een scheve situatie.

Agrarische ondernemers leveren reeds een grote bijdrage aan de leefbaarheid in de gemeente SWF, de gemeente met de meeste agrarische bedrijven in Nederland!

– Ze leveren een grote bijdrage aan werkgelegenheid, direct of indirect, via toeleverende bedrijven, verwerkende bedrijven en dienstverlenende bedrijven.

– Er wordt geregeld een beroep gedaan op agrariërs voor het beschikbaar stellen van terreinen voor parkeergelegenheid of promotie voor evenementen of open dagen.

– Agrariërs leveren vaak vrijwillige inzet met materiaal bij plaatselijke activiteiten.

– De agrarische sector zorgt voor invulling en verzorging van het landschap in SWF. Ook de praktische uitvoering van onderhoud en natuurterreinen (Fryske Gea/Staatsbosbeheer) wordt door de agrarische sector verzorgd.

Beste raadsleden en college, het voorstel van de gemeente SWF om het OF in 2024 aangepast te verlengen is voor de agrarische ondernemer absoluut niet rechtvaardig.

Er zijn goede alternatieven zoals een BIZ. Met iets meer inzet en begeleiding krijg je dan wel draagvlak en gezamenlijk belang van de deelnemers.

Het is aan de raad en het college om de juiste beslissing te nemen.

Met vriendelijke groet,

LTO bestuur SWF

Ook kunt u raadplegen: https://www.ltonoord.nl/afdeling/sudwest-fryslan/nieuws/bezwaar-lto-op-ondernemersfonds