Categorieën
Cultuur Landbouw Natuur en milieu

Lezing over kansrijke verdienmodellen Friese boer en agrifoodsector

Het Lânboukundich Wurkferbân van de Fryske Akademy en het Fries Landbouwmuseum organiseren op vrijdagmiddag 18 november a.s. een lezing. De aanvang is 14:00 uur. Spreker is mw. Ir. Petra Berkhout, die sinds februari 2001 als agrarisch econoom en senior onderzoeker werkzaam is bij Wageningen Economic Research (WEcR, voorheen het LEI).

De titel van haar lezing is: Kansrijke verdienmodellen voor de Friese boer en Agrofood sector. Benadering vanuit de wetenschap.

Achtergrond

Het platteland staat voor grote uitdagingen: verduurzamen van de landbouw, versterken van natuur, minder stikstofdepositie, afremmen van klimaatverandering en verbeteren van de waterkwaliteit (denk aan derogatie) zijn thema’s die bijna dagelijks in het nieuws zijn. Alle sectoren moeten hiermee aan de slag, ook -en vooral- de landbouw. Hoe kunnen de potenties van de agrofoodsector in Fryslân ingezet worden om de uitdagingen voor de toekomst het hoofd te bieden met behoud van een goed verdienmodel voor de agrariërs?

Entree: 8 euro, inclusief koffie.

De entree voor stipers van de Fryske Akademy, vrijwilligers en Vrienden van het Landbouwmuseum (op vertoon van de vriendenpas) is gratis.

Reserveren (en betalen) kan via de museumwebsite