Categorieën
Cultuur Economie Fryslân Landbouw

Lezing ontwikkelingen stallenbouw en stalinrichting tussen 1950 en 2000

(tekst: Fries Landbouwmuseum)

De Boerderijenstichting Fryslân en het Fries Landbouwmuseum organiseren op zaterdag 11 maart a.s. een lezing over de ontwikkelingen van de stallenbouw- en inrichting tussen 1950 en 2000. Spreker is Reimer Rauwerda die vanaf 1960 medewerker en van 1983 tot 2000 directeur was van Brouwers Stalinrichtingen

Het plan “Mansholt” en de regelgeving door de overheid hadden ook invloed op de ontwikkeling van de boerderijbouw in Nederland. Reimer Rauwerda geeft een overzicht van de ontwikkelingen sinds 1945, in het bijzonder van de huisvesting van melkvee en de invloed daarvan op de bedrijfsvoering. Zijn motto is: ‘Een gezonde koe is vooral ook in het belang van de boer’.

Brouwers Stalinrichtingen heeft sinds de jaren zestig, samen met het Rijks Landbouwconsulentschap voor de Boerderijbouw en het Instituut voor Landbouwbedrijfsgebouwen te Wageningen, een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de ligboxstal. De mechanisatie en de innovaties, alsmede productiebeperkingen en de aandacht voor het milieu en dierenwelzijn hebben het beeld van het agrarische landschap in de loop der jaren ingrijpend veranderd.

De lezing en entree museum is gratis maar wel graag reserveren via onderstaande link. Plaats: Fries Landbouwmuseum. Aanvang 14:00 uur. 

Fries Landbouwmuseum – Tickets (landbouwmuseumfriesland.nl