Categorieën
Geschiedenis Nederland Politiek

Leeuwarder Courant 12-12-1966: ‘Mr. Blaisse gewipt als Kamerlid KVP’

Ook in het verleden raken Kamerleden teleurgesteld als ze geen kans maken op een volgende termijn. Eind 1966 overkomt dat mr. Blaisse die door zijn partij, de KVP, niet op de kandidatenlijst wordt gezet.

Het komt voor hem als een ‘volslagen verrassing’, schrijft de LC. Sedert 1952 zit Blaisse in de Tweede Kamer en is voorzitter van de commissie buitenlandse zaken voor de KVP.

De teleurgestelde politicus heeft het vermoeden dat hij het slachtoffer is van regionale groepsbelangen. ‘Men wil er zijn eigen mensen in hebben. Ik zie er ook een wat linkse reactie in’, zegt Blaisse tegen de Volkskrant, destijds nog een katholieke krant in het overzichtelijk verzuilde Nederland.

Van de toenmalige KVP-bewindslieden staan alleen Piet de Jong en Joseph Luns op de kandidatenlijst.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:
https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19661212-3002&vw=org&lm=politiek%2Cschmelzer%2CLC%2C0