Categorieën
Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sociaal Wonen

‘Leeuwarder ambtenaar helpt huisjesmelkers in Vlietzone’

Opmerkelijk. Dat is de reactie van bewoners van de Vlietzone op het besluit van de gemeente Leeuwarden om opnieuw onderzoek te gaan doen in de wijk. De gemeente Leeuwarden inventariseert momenteel wat er leeft onder de bewoners van de als arm gekwalificeerde wijken van de stad: zeven stuks. Na allerlei eerder onderzoek, protesten, klachten en wensen zou je veronderstellen dat die inventarisatie al lang en breed gereed zou liggen op het stadskantoor. De opstellers van de meest recente inventarisatie, het vorig jaar juni uitgebrachte Manifest Vlietzone, vinden de nieuwe inventarisatie niet alleen opmerkelijk maar ook overbodig. ‘Er is toch al een inventarisatie gemaakt? Er ligt zelfs een videopresentatie en een compleet visiedocument. Die  hebben we vorig jaar gepresenteerd aan de wethouder en de gemeenteraad. Daarin staat precies wat de wijk wil’, aldus Jacco den Dulk, een van de opstellers van het indrukwekkende manifest. (bron: Liwwadders)

Klikt u door op: https://www.liwwadders.nl/leeuwarder-ambtenaar-helpt-huisjesmelkers-in-vlietzone/