Categorieën
Bolsward Geschiedenis Politiek Politieke en ambtelijke cultuur Sneek Súdwest Verkeer

LC 22 maart 1973: KRIJGT DE HOUKESLOOT EEN BRUG OF EEN TUNNEL?

Het jaar 1973 staat bekend vanwege de oliecrisis en de autoloze zondag. Ook wordt gepraat over nieuwe verkeersplannen van de gemeente Sneek. Tijdens een lunchbijeenkomst van de Friese Bouwkring in hotel de Wijnberg in Bolsward staat de zogenaamde brug-tunnelkwestie van de Houkesloot centraal. Dit infrastructurele onderwerp is onderdeel van een nieuwe rondweg om Sneek.

Gerrit de Boer, directeur Gemeentewerken in de Waterpoortstad, zegt dat er in 1973 nauwkeurige tellingen plaatsvinden van het bootverkeer door de Houkesloot. ‘Pas als men die gegevens heeft kan men met enig verstand verder spreken‘, aldus de ambtenaar.

De wereld van de watersport is fel gekant tegen een brug. En vanuit deze kringen wordt naar voren gebracht: geen tunnel, dan ook geen rondweg. Echter, De Boer kijkt verder dan watersportbelangen. Geen rondweg betekent een enorme belasting voor de Oosterpoortsbrug (kruispunt Oosterdijk, Prins Hendrikkade en Leeuwarderweg). Ook beweert hij dat een tunnel twaalf miljoen meer kost dan een brug met een doorvaarthoogte van 7.40 meter.

De Boer snijdt twee knelpunten aan van het Sneker verkeersvraagstuk. Ten eerste dat het autoverkeer van rijksweg 43 dwars door de stad rijdt. In 1935 werd dat reeds bepaald door Rijkswaterstaat, die destijds wel een rondweg toezegde. In 1975 komt deze rondweg pas gereed.
Het tweede deel betreft het rijdend verkeer van het traject Leeuwarden-Lemmer, dat ‘veelal‘ over de Oosterdijk rijdt. Deze winkelstraat is, volgens de directeur Gemeentewerken, louter geschikt voor voetgangers.

Het doorgaande verkeer is met 25 tot 30% van het totale verkeer overigens niet de ‘grootste plaag‘; dat is wel het ‘woon-werkverkeer en stad-gebondenverkeer‘, aldus De Boer. En:

‘Wanneer u op zaterdagmiddag gaat winkelen moet u meer dan twee ogen hebben. Vooral voor vrouwen en kinderen is de situatie dan niet best in de binnenstad. Als er geen maatregelen worden genomen zal men dat aan den lijve ondervinden.’

In een aangekondigd structuurplan van Sneek staan in 1973 voetgangersdomeinen ingetekend. Het zal hier vrijwel zeker gaan om een autovrije Oosterdijk en de aanleg van de Galigapromenade. Ook staan vierduizend parkeerplaatsen voor auto’s gepland. Dat aantal is, volgens mij, nooit gerealiseerd.

Het Houkesloot aquaduct gaat – pas – dertig jaar later, in 2003, open voor het verkeer.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bronnen:

Leeuwarder Courant, 22 maart 1973: https://www.dekrantvantoen.nl/vw/article.do?v2=true&id=LC-19730322-23004&vw=org&lm=rondweg

https://www.wegenwiki.nl/Houkesloot_aquaduct