Categorieën
Fryslân Natuur en milieu Water

Dijkgraaf Wetterskip: vliegbasis in Leeuwarden bron verhoogde PFAS-waarden in Friese wateren

(tekst: redactie Veldpost)

De militaire vliegbasis Leeuwarden is waarschijnlijk de bron van de verhoogde concentratie PFAS in de de Jelsumer Feart. Dat meldt Dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân in een interview met het Algemeen Dagblad.

De hoogste concentraties zijn gemeten nabij de vliegbasis. Dat weet ook Defensie. Daarom verleent de instantie alle medewerking aan onderzoek. „Bij de vliegbasis geven ze aan dat er een grote waarschijnlijkheid is dat zij de bron zijn”, aldus Kroon in het AD.

In de Jelsumer Feart werden begin maart verhoogde concentraties van PFOS, een variant van PFAS, gevonden. PFOS is sinds 2008 verboden, maar werd daarvoor gebruikt voor bijvoorbeeld blusschuim. Dat was ook aanwezig op de vliegbasis. Het waterschap zoekt uit of zo’n oude bron de oorzaak van de watervervuiling kan zijn. Kroon: „We willen zeker weten dat er niet nog een actieve bron is die voor de vervuiling zorgt. Pas als we dat kunnen uitsluiten, kunnen we werk gaan maken van een echte oplossing voor het probleem.”

Leest u verder via: https://www.veld-post.nl/artikel/1009552-dijkgraaf-wetterskip-vliegbasis-in-leeuwarden-bron-verhoogde-pfas-waarden-in-friese-wateren/