Categorieën
Cultuur Fryslân Geschiedenis Landbouw Natuur en milieu

Klaas Zandberg nieuwe directeur Fries landbouwmuseum

Klaas Zandberg wordt per 1 september de nieuwe directeur van het Fries Landbouwmuseum in Leeuwarden. Hij volgt daarmee Henk Dijkstra op. Momenteel is Zandberg nog als teamcoördinator dienstverlening aan het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) verbonden. Kortgeleden werd het fusieproces van het Fries Landbouwmuseum met het Nationaal Veeteeltmuseum en de Stichting Us Mem afgerond.

Klaas Zandberg groeide op in een agrarisch milieu bij Bakkeveen. ‘In wezen ben ik een Wâldpyk en plattelander gebleven, ook al woon en werk ik al vele jaren in de stad. Ik vind het belangrijk dat agrarisch erfgoed wordt veiliggesteld. Het lijkt me bovendien een prachtige uitdaging om meer bezoekers naar het museum te trekken met aansprekende activiteiten voor jong en oud en die laten aansluiten bij actuele ontwikkelingen’, aldus de nieuwe directeur.