Categorieën
Columns Welzijn Zorg

IS DOKTER JOHAN MACKENBACH VAN HET MEDISCHE PAD?

Prof. dr. Johan Mackenbach is emeritus hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC. Medisch Contact publiceert op 1 juni 2023 een artikel van hem op internet onder de titel: Gezondheidszorg moet meer tempo maken bij verduurzaming.

Ik ben van mening dat dokters er zijn om mensen beter te maken, maar dat blijkt bij dokter Johan Mackenbach nogal genuanceerd te liggen. Om de zogenaamde ecologische voetprint in de landelijke gezondheidszorg te verkleinen zijn er volgens hem radicale keuzes nodig. In dat kader levert bijvoorbeeld de aanwezigheid van green teams in ziekenhuizen te weinig op, schrijft hij.

Mackenbach schetst een versneld proces van verduurzaming in de gezondheidszorg aan de hand van drie zaken:

Ten eerste: een enorme technologische opgave. De innovaties daarvoor zijn duur en desnoods gaan die ten koste van ‘bestaande onderzoeksbudgetten – voor bijvoorbeeld betere diagnostiek, nieuwe vaccins, effectievere kankertherapie’. Een dokter stelt er volgens mij belang in dat-ie mensen beter maakt.

D66-minister Ernst Kuipers in Medisch Contact.

Ten tweede: de talrijke gedrags-, financiële en bestuurlijke barrières die een gewenste en ‘snelle verduurzaming’ belemmeren. Hij wijst erop dat er teveel praktische factoren zijn die goedbedoelende vrijwillige initiatieven tegenwerken. Mackenbach schrijft dat patiënten van klachten af willen ‘en zullen niet zonder meer bereid zijn om een stukje gezondheidswinst in te ruilen voor minder klimaatschade’. Merkwaardige uitlating van een medicus. Een dokter stelt er volgens mij belang in dat-ie mensen beter maakt.

Ten derde: dit is de meest lastige, een langetermijnvisie op een gezondheidszorg ‘binnen planetaire grenzen’. Mackenbach benadrukt dat hier rap over moet worden nagedacht, bijvoorbeeld door het schetsen van toekomstige scenario’s die na 2030 werken.

In zijn slotconclusie schrijft prof. dr. Mackenbach:

En zou het niet helpen als er een voorhoede kwam van mensen die vrijwillig afzien van zorg met te groot milieubeslag, en daarmee van pijnvermindering, levensverlenging en andere gezondheidsbaten, zoals er al mensen zijn die vrijwillig afzien van vlees en vliegvakanties?’

Een dokter stelt er volgens mij belang in dat-ie mensen beter maakt.

Wiebe Dooper

Geraadpleegde bron:

https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/gezondheidszorg-moet-meer-tempo-maken-bij-verduurzaming